ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
06 พ.ย. 57 วันลอยกระทง
01 พ.ย. 57 เปิดภาคเรียนที่ 2 /2557
27 ต.ค. 57 ถึง 31 ต.ค. 57 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่2/2557
23 ต.ค. 57 วันปิยะมหาราช
11 ต.ค. 57 ถึง 31 ต.ค. 57 ปิดภาคเรียนที่1/2557
08 ต.ค. 57 วันออกพรรษา
19 ก.ย. 57 ถึง 20 ก.ย. 57 แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพื้นที่ สพป.สกลนคร เขต 3
สพป.สกลนคร เขต 3 สพป.สกลนคร เขต 3
18 ส.ค. 57 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
12 ส.ค. 57 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2557

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
29 ก.ค. 57 วันภาษาไทย