ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพเก่า..เล่าใหม่(รุ่นไหนเอ่ย?)
รุ่นไหนเอ่ย?...ช่วยบอกที
จำกันได้ไหมหนูจบ...พ.ศ.2543(ป6)
ภาพถ่ายก่อนจบ..2545(ม.3)
ภาพถ่ายก่อนจบ..2545(ป.6)
ภาพถ่ายก่อนจบ..2547(ม.3)
ภาพถ่ายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2547
หนูจบแล้วนะ!..พ.ศ.2550(ม.3)
พวกเราสู้ๆจบแล้วนะ..พ.ศ.2551(ม.3)
ภาพถ่ายก่อนจบ..2552(ม.3)
ภาพถ่ายก่อนจบ..2553(ม.3)
ภาพถ่ายก่อนจบ..2553(ป.6)