ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อสอบ LAS ป2&ป5
LAS ป.2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 308.87 KB
แนวคำตอบ las ป2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 35.57 KB
LAS ป5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 203 KB
แนวคำตอบ las ป5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 35.52 KB