ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้ให้การสนับสนุนโรงเรียน
ท่านพระครูวิมลคุณากร เจ้าอาวาสวัดเจริญศรี บ้านเหล่าผักใส่ มอบทุนการศึกษา 2,000 บาท ให้โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
อ.เพชร ผางคนรัก และ ส.ท.นภาภรณ์ พร้อมครอบครัว มอบทุนสนับสนุนวงดนตรีพื้นบ้าน"ลูกอิสาน"
 วันที่ 16  ธันวาคตม 2554 อ.เพชร ผางคนรัก และ ส.ท.นภาภรณ์ พร้อมครอบครัว มอบทุนสนับสนุนวงดนตรีพื้นบ้าน"ลูกอิสาน" จำนวน 3,000 บาท ท่าน ผอ.รับมอบบริเวณหน้าเสาธง นักเรียนทุกคนต่างตบมือแสดงความขอบคุณ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ ขอขอบคุณ อ.เพชร ผางคนรัก มา ณ โอกาสนี้ครับ
พ่ออ่อนศรี ประเสริฐพงษ์ บริจาคอุทิศส่วนบุญกุศลให้แม่จันทร์สด ประเสริฐพงษ์ 5,000 บาท

ทนายศักดิ์สิทธิ์ ประเสริฐพงษ์(ศิษย์เก่า) สนับสนุนวงดนตรีพื้นบ้าน 1,000 บาท
ส.ท.นภาภรณ์ จันทะรัตน์,ด.ช.วีรยะ วงค์ประภาวิวัฒน์ พร้อมครอบครัว บริจาคพัดลมห้องสมุด จำนวน 8 ชุด

รายชื่อผู้บริจาคสร้างห้องสมุด 70ปีโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 236.5 KB