ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ฝากประชาสัมพันธ์ 753
รูปนักเรียน ม.3 ชุด3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.45 MB 697
รูปนักเรียน ม.3 ชุด2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.63 MB 693
รูปนักเรียน ม.3 ชุด1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 841.12 KB 772
แบบตรวจการแปรงฟันนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 416.48 KB 580
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ พุทธศักราช 2551 Word Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 2714
ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล-แบบ713 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 745.14 KB 528
เอกสารประกาศรับสมัครพนักงานราชการ(ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์) Word Document ขนาดไฟล์ 100.5 KB 657
พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือสามัญ(ลูกเสือ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.22 KB 543
การสวนสนาม(ลูกเสือ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 44.41 KB 592
การถวายราชสดุดี(ลูกเสือ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 32.2 KB 605
การเดินทางไกลและแรมคืน(ลูกเสือ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.54 KB 595
การชุมนุมรอบกองไฟ(ลูกเสือ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 57.98 KB 587
กฎและคำปฏิญาณ(ลูกเสือ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.71 KB 580
ตารางออกอากาศการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม-มัธยมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 348.85 KB 656
ตารางบัญชีเงินเดือนใหม่(5%)2554 JPEG Image ขนาดไฟล์ 95.99 KB 561
ตารางบัญชีเงินเดือนใหม่(8%)2554-2 GIF Image ขนาดไฟล์ 117.57 KB 569
ตารางบัญชีเงินเดือนใหม่(8%)2554-1 GIF Image ขนาดไฟล์ 116.83 KB 603
ใบเบิกการศึกษาบุตร -แบบ7223 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.6 KB 532