ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ฝากประชาสัมพันธ์ 744
รูปนักเรียน ม.3 ชุด3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.45 MB 689
รูปนักเรียน ม.3 ชุด2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.63 MB 683
รูปนักเรียน ม.3 ชุด1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 841.12 KB 764
แบบตรวจการแปรงฟันนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 416.48 KB 571
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ พุทธศักราช 2551 Word Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 2704
ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล-แบบ713 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 745.14 KB 517
เอกสารประกาศรับสมัครพนักงานราชการ(ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์) Word Document ขนาดไฟล์ 100.5 KB 647
พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือสามัญ(ลูกเสือ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.22 KB 533
การสวนสนาม(ลูกเสือ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 44.41 KB 583
การถวายราชสดุดี(ลูกเสือ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 32.2 KB 593
การเดินทางไกลและแรมคืน(ลูกเสือ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.54 KB 587
การชุมนุมรอบกองไฟ(ลูกเสือ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 57.98 KB 573
กฎและคำปฏิญาณ(ลูกเสือ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.71 KB 570
ตารางออกอากาศการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม-มัธยมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 348.85 KB 646
ตารางบัญชีเงินเดือนใหม่(5%)2554 JPEG Image ขนาดไฟล์ 95.99 KB 552
ตารางบัญชีเงินเดือนใหม่(8%)2554-2 GIF Image ขนาดไฟล์ 117.57 KB 561
ตารางบัญชีเงินเดือนใหม่(8%)2554-1 GIF Image ขนาดไฟล์ 116.83 KB 595
ใบเบิกการศึกษาบุตร -แบบ7223 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.6 KB 524