ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ฝากประชาสัมพันธ์ 741
รูปนักเรียน ม.3 ชุด3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.45 MB 688
รูปนักเรียน ม.3 ชุด2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.63 MB 680
รูปนักเรียน ม.3 ชุด1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 841.12 KB 762
แบบตรวจการแปรงฟันนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 416.48 KB 571
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ พุทธศักราช 2551 Word Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 2702
ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล-แบบ713 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 745.14 KB 511
เอกสารประกาศรับสมัครพนักงานราชการ(ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์) Word Document ขนาดไฟล์ 100.5 KB 646
พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือสามัญ(ลูกเสือ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.22 KB 531
การสวนสนาม(ลูกเสือ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 44.41 KB 578
การถวายราชสดุดี(ลูกเสือ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 32.2 KB 579
การเดินทางไกลและแรมคืน(ลูกเสือ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.54 KB 585
การชุมนุมรอบกองไฟ(ลูกเสือ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 57.98 KB 565
กฎและคำปฏิญาณ(ลูกเสือ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.71 KB 563
ตารางออกอากาศการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม-มัธยมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 348.85 KB 641
ตารางบัญชีเงินเดือนใหม่(5%)2554 JPEG Image ขนาดไฟล์ 95.99 KB 551
ตารางบัญชีเงินเดือนใหม่(8%)2554-2 GIF Image ขนาดไฟล์ 117.57 KB 561
ตารางบัญชีเงินเดือนใหม่(8%)2554-1 GIF Image ขนาดไฟล์ 116.83 KB 594
ใบเบิกการศึกษาบุตร -แบบ7223 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.6 KB 522