ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอขอบคุณ...เด็กหญิงอนัญญา และ เด็กชายภูกิจ วิชัยประดิษฐ์
ในนามโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
ขอขอบคุณ...
เด็กหญิงอนัญญา และ เด็กชายภูกิจ วิชัยประดิษฐ์
ที่ได้สนับสนุนเงินจำนวน 3,000 บาท ในการจัดซื้อหนังสือความรู้สำหรับเด็กให้กับทางโรงเรียน 
ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแทนลูกๆนักเรียน
มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2558,15:15   อ่าน 1669 ครั้ง