ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การจัดการค่ายพักแรม ระดับ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 61 ที่จังหวัดมหาสารคาม
ชื่ออาจารย์ : นายสมเด็จ ขาวนาเข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2556,15:44  อ่าน 5520 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง เดี่ยวโหวต ระดับ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 61 ที่จังหวัดมหาสารคาม
ชื่ออาจารย์ : นายสมเด็จ ขาวนาเข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2556,15:43  อ่าน 5477 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง วงโปงลาง ระดับ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 61 ที่จังหวัดมหาสารคาม
ชื่ออาจารย์ : นายสมเด็จ ขาวนาเข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2556,15:43  อ่าน 5203 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี จังหวัดสกลนคร ปี พ.ศ.2554-2555 2 ปีซ้อน
ชื่ออาจารย์ : นายสมเด็จ ขาวนาเข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2556,15:41  อ่าน 5861 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลนักเรียนพระราชทาน รองชนะเลิศอันดับ 2 นักเรียนพระราชทานระดับ ม.ต้น โรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2554 เด็กชายพัฒนพงษ์ ประชานันท์
ชื่ออาจารย์ : นายสมเด็จ ขาวนาเข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2556,15:40  อ่าน 5416 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง รวมศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ที่จังหวัดชัยภูมิ
ชื่ออาจารย์ : นายสมเด็จ ขาวนาเข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2556,15:38  อ่าน 6376 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวโหวต ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ที่จังหวัดชัยภูมิ
ชื่ออาจารย์ : นายสมเด็จ ขาวนาเข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2556,15:37  อ่าน 5355 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ 2 วงโปงลางระดับ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ที่จังหวัดชัยภูมิ
ชื่ออาจารย์ : นายสมเด็จ ขาวนาเข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2556,15:36  อ่าน 4883 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศอันดับ1การจัดการค่ายพักแรมลูกเสือ ระดับ ชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ที่จังหวัดชัยภูมิ
ชื่ออาจารย์ : นายสมเด็จ ขาวนาเข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2556,15:35  อ่าน 5777 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นประจำปี 2555 จากสำนักงานคุรุสภาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 3
ชื่ออาจารย์ : นายสมเด็จ ขาวนาเข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2556,15:34  อ่าน 5225 ครั้ง
รายละเอียด..